Fizyka Medyczna Farmacja Fizyczna 2018

14-05-2015 09:00 to 16-05-2015 16:00

Wydział Fizyki UW
Warszawa,

Rejestracja

 • 24-05-2018 08:20

...

Powitanie gości

 • 24-05-2018 09:00

...

Cyklotronowa produkcja medycznych radioizotopów skandu

 • 24-05-2018 09:45

Mateusz Sitarz(1,2,7), Katarzyna Szkliniarz(3), Jerzy Jastrzębski(1), Aleksander Bilewicz(4), Jarosław Choiński(1), Arnaud Guertin(8), Férid Haddad(7,8), Andrzej Jakubowski(1), Kamil Kapinos(1,2), Maciej Kisieliński(1), Agnieszka Majkowska(4), Etienne Nigron(8), Malihe Rostampour(4,5), Anna Stolarz(1), Agnieszka Trzcińska(1), Rafał Walczak(4), Jolanta Wojtkowska(6), Wiktor Zipper(3) 1) Heavy Ion Laboratory, University of Warsaw, 02-093 Warszawa, Poland 2) Faculty of Physics, University of...

Ocena jakości obrazowania izotopami metalicznymi z wykorzystaniem skanera do badań przedklinicznych

 • 24-05-2018 10:00

Beata Pszczółkowska [1], Krzysztof Piotr Kilian [2], Łukasz Cheda [3] 1. Zakład Fizyki Biomedycznej, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 5, 02-093  Warszawa 2. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 5A, 02-093  Warszawa 3. Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych, Uniwersytet Warszawski, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa Niezwykle ważnym elementem skutecznej terapii jest szybka i dokładna ocena stanu zdrowia pacjenta. Coraz częściej w t...

Przerwa kawowa

 • 24-05-2018 10:15

...

Kolimator i kompensator dla hadronoterapii

 • 24-05-2018 10:45

Adam Spyra1, Izabela Skwira-Chalot 1 1Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska Hadronoterapia od kilkunastu lat coraz częściej staje się alternatywą dla klasycznej terapii z wykorzystaniem wysokoenergetycznej wiązki fotonów. Jej główną przewagą jest sposób deponowania energii w ciele pacjenta, który pozwala w znacznym stopniu ograniczyć dawkę przyjmowaną przez zdrowe tkanki na drodze wiązki do nowotworu. Zasięg wiązki ciężkich jonów w materii zde...

Wykorzystanie dynamiki kwantowej dla układów periodycznych do uwzględnienia wpływu temperatury na parametry NMR

 • 24-05-2018 11:00

Kinga Pasionek1, Ł. Szeleszczuk2, D.M. Pisklak2 1WUM, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  Koło Naukowe ,,Free Radicals” przy Zakładzie Chemii Fizycznej, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, e-mail:pasionek.kinga@gmail.com,2WUM, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Fizycznej, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa W standardowo wykonywanych obliczeniach parametrów NMR z wykorzystaniem metod chemii kwantowej nie uwzględnia się wpływu...

Zastosowanie metod in silico w badaniu i projektowaniu leków peptydowych o potencjalnym działaniu analgetycznym

 • 24-05-2018 11:15

Rafał Guzek, Patrycja Kleczkowska, Dariusz Pisklak, Łukasz Szeleszczuk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Chemii Fizycznej Uśnieżenie bólu jest jednym z najczęstszych powodów sięgania po leki. Samo leczenie bólu jest podstawową rolą zastosowania farmakoterapii. W tym celu można stosować szeroko znane NLPZ, paracetamol i leki opioidowe pochodne morfiny. Nowatorskim podejściem może być użycie leków o budowie peptydowej. Ich głównym  celem, podobnie jak leków...

Wykorzystanie modelowania molekularnego w poszukiwaniu nowych ligandów Kinazy Syntazy Glikogenu 3β (GSK3β)

 • 24-05-2018 11:30

Mariusz Bochnia, Agnieszka Ernestowicz, dr Łukasz Szeleszczuka, dr Monika Zielińska-Pisklakb, dr hab. Dariusz Maciej Pisklaka aZakład Chemii Fizycznej, Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,  ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa  bZakład Chemii Biomateriałów, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medy...

Zastosowanie metod dokowania molekularnego oraz modelu Danio rerio w badaniach toksykologicznych wybranych ligandów receptora TRPV1

 • 24-05-2018 11:45

Paweł Siudem1,Magdalena Gral2, Katerina Makarova1, Katarzyna Paradowska1 1Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Zakład Chemii Fizycznej Wydział Farmaceutyczny WUM, 01-097 Warszawa, Banacha 1 2Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej  i Komórkowej w Warszawie, 02-109 Warszawa, ks. Trojdena 4 Receptor TRPV1 to białko odpowiedzialne za odczuwanie bólu i ciepła. Jest on znany jako receptor kapsaicyny ze względu na to iż jego głównym naturalny...

Dozymetria biologiczna w warunkach masowego narażenia ludzi na promieniowanie jonizujące

 • 24-05-2018 12:00

Maria Szoła, Maria Kowalska, Beata Brzozowska  Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski  W początkowej fazie masowego zdarzenia radiacyjnego bardziej niż dokładność oceny dawki liczy się możliwość analizy wielu próbek w krótkim czasie. Szybkość i fachowość analiz próbek przewyższających skalą możliwości jednego krajowego laboratorium można znacząco zwiększyć wysyłając je do współpracujących krajowych i zagranicznych laboratoriów dozymetrii biologicznej i retrospekty...

Wykład sponsora IRtech

 • 24-05-2018 12:15

IRtech ...

Przerwa obiadowa / Sesja plakatowa

 • 24-05-2018 12:30

Tytuły plakatów: 1. Wydajność detekcji jonów w nanodozymetrze Jet Counter. (Mateusz Filipek, A. Bantsar, M. Pietrzak, S. Pszona, Z. Szefliński) 2. Przejścia fazowe piracetamu w świetle badań NMR w ciele stałym i obliczeń DFT. (Klaudia Matjakowska, Ł. Szeleszczuk, M, Zielińska-Pisklak, D. M. Pisklak) 3. Separacja radionuklidu 224Ra od 232U lub 228Th dla generatora 224Ra/212Pb/212Bi. (Magdalena Rodak, M. Pruszyński, M. D’Huyvetter, R. Walczak, E. Cędrowska, T. Lahoutte, F. Brucherts...

Badanie promieniotwórczości tkanek po terapii hadronowej z wykorzystaniem metod spektroskopii gamma

 • 24-05-2018 13:15

Przemysław Sękowski, Martyna Śpiewak, Izabela Skwira-Chalot, Tomasz Matulewicz Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Terapia hadronowa jest popularną metodą leczenia raka, wykorzystującą wiązki rozpędzonych protonów lub jonów węgla [1]. Do wyznaczenia całkowitej dawki, jaką otrzymuje pacjent, wykorzystuje się informacje o energii zdeponowanej przez cząstki pierwotne, w wyniku oddziaływań elektromagnetycznych, w tkance ludzkiej. Niestety podczas badań laboratoryjnych stosuje się aparaturę...

Zastosowanie druku 3D w radioterapii na przykładzie bolusa dedykowanego dla pacjenta z nowotworem głowy i szyi

 • 24-05-2018 13:30

E. Dąbrowska1,2, A. Zawadzka1, P. Kukołowicz1, P. Kowalczyk3, R. Podgórski3, M. Wojasiński3, T. Ciach3, R. Graczyk4, T. Zawistowski5 1Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,  W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 2Zakład Fizyki Biomedycznej, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa 3Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej, Politechnika Warszawska, Ludwika Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa 4Centrum Badań Kosmicznych PAN, Bart...

Wpływ doświadczenia osoby planującej radioterapię na skuteczność leczenia pacjentek z nowotworem piersi

 • 24-05-2018 13:45

Kinga Żelechowska, E. Dąbrowska-Szewczyk, B. Brzozowska Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Prawidłowe wykonanie planu leczenia, który pozwoli na dostarczenie dawki do obszaru zmiany nowotworowej przy minimalizacji wpływu promieniowania na tkanki zdrowe, jest kluczowym elementem radioterapii. Celem projektu było zbadanie wpływu doswiadczenia osoby wykonujacej plan leczenia na jakosc leczenia pacjentów onkologicznych. Badania zostały przeprowadzone na p...

Teleradioterapia: Korekcja NAL, czyli czy warto każdego dnia weryfikować ułożenie pacjenta?

 • 24-05-2018 14:00

Monika Mietelska Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Teleradioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. Wykorzystuje zewnętrzne wiązki promieniowania jonizującego wytwarzane w akceleratorze medycznym. Energia promieniowania jest deponowana w obszarze zmienionym chorobowo, co ma doprowadzić do uszkodzenia komórek nowotworowych przy zachowaniu funkcji komórek zdrowych.  Dla każdego pacjenta przygotowuje się indywidualny plan leczenia, który określa liczb...

NANODOZYMETRIA - badanie wydajności detekcji jonów w nanodozymetrze Jet Counter

 • 24-05-2018 14:15

Mateusz Filipek 1,2 1Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska 2 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska ...

Przerwa kawowa

 • 24-05-2018 14:30

...

W poszukiwaniu elektrofizjologicznych korelatów słuchu absolutnego

 • 24-05-2018 15:00

Joanna Duda-Goławska, J. Żygierewicz Zakład Fizyki Biomedycznej, Instytut Fizyki Doswiadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Według definicji słuch absolutny jest zdolnoscia posługiwania sie dwunastoma standardami, odpowiadajacymi wysokosciom skali chromatycznej [1, 2]. Celem pracy było zbadanie róznic w potencjałach wywołanych bodźcami tonalnymi w paradygmacie typu Odd ball, pomiedzy osobami majacymi słuch absolutny, a grupa nieposiadajaca słuchu absolutnego i grupa kontrolna bez...

Rozróżnienie fizjologicznych i epifenomenalnych sprzężeń typu faza-amplituda pomiędzy rytmami EEG o różnych częstościach

 • 24-05-2018 15:15

Gabriela Bernatowicz, Jarosław Żygierewicz Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Współczesne badania [1,2] wskazują na to, że sprzężenia pomiędzy rytmami EEG o niskich i wysokich częstościach mogą dostarczać istotnych informacji na temat procesów poznawczych. Jednakże, istnieją sygnały, w których odnalezione sprzężenie nie wynika z fizjologicznych cech układu generującego, a jedynie z kształtu sygnału [3]. Celem tych badań była analiza poprawności działania autorskiej metody detekcji spr...

Wykorzystanie spektroskopii NMR w badaniu stałych postaci leku

 • 24-05-2018 15:30

Jakub Harwacki,Dariusz M. Pisklak, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska Pisklak Katedra Farmacji Fizycznej i Bioanalizy, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny W ostatnich latach technologia postaci leku rozwinęła formulacje pozwalające na kontrolowane uwalnianie substancji leczniczej w długim czasie, co niesie za sobą wymierne korzyści dla pacjenta stosującego te leki. Najczęściej stosow...

Synteza i badania strukturalne biodegradowalnych matryc homopoliestrowych oraz badanie uwalniania kamptotecyny z zsyntezowanych proleków

 • 24-05-2018 15:45

Ewa Nawrocka,Adam Kasiński,Ewa Olędzka, Monika Zielińska-Pisklak, Marcin Sobczak  Zakład Chemii Biomateriałów, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny. ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa Choroby nowotworowe stanowią dla współczesnej nauki ogromne wyzwanie. Najczęstszą metodą leczenia jest chemioterapia. Jednym ze skutecznie działających cytostatyków jest m.in. kamptotecyna (CAMPT) [1]. Pomimo licznych wysiłków, brak jest jednak idealnego rozwiąza...

Badanie solwatomorfizmu estradiolu

 • 24-05-2018 16:00

E. Jurczak1, Ł. Szeleszczuk2, D.M. Pisklak2, M. Zielińska-Pisklak3 1WUM, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  Koło Naukowe ,,Free Radicals” przy Zakładzie Chemii Fizycznej, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, 2WUM, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Fizycznej, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, 3WUM, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład ChemiiNieorganicznej i Analitycznej, ul. Banacha 1, 02-097 Wars...