NANODOZYMETRIA - badanie wydajności detekcji jonów w nanodozymetrze Jet Counter

Fizyka Medyczna Farmacja Fizyczna 2018

Mateusz Filipek 1,2

1Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Mateusz Filipek

 Info

Date
24-05-2018 14:15
Duration
15 minutes
Location