Wykorzystanie metody BNCT w leczeniu opornych nowotworów.

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2021

Terapia borowo-neutronowa (ang. BNCT – Boron Neutron Capture Therapy) jest odmianą radioterapii nowotworów. Metoda ta daje większe szanse na wyleczenie czy poprawienie jakości życia pacjenta, który zmaga się z nowotworem zlokalizowanym w trudno dostępnym miejscu lub odpornym na inne tradycyjne rodzaje terapii. BNCT jest metodą leczenia dwumodalną, co oznacza, że składa się z dwóch etapów. Pierwszą fazą jest podanie osobie poddawanej terapii farmaceutyku zawierającego izotop boru, który wnika selektywnie w większości jedynie do komórek nowotworowych. Następnie, pacjent poddawany jest działaniu promieniowania neutronowego o konkretnej energii. Głównym celem całego projektu jest zmaksymalizowanie działania metody BNCT, ale również umożliwienie wykorzystania tej terapii w przypadku leczenia trójujemnych nowotworów piersi, które są oporne na dotychczasowe terapie. W prezentacji zostanie pokazany projekt eksperymentu wraz z metodami badawczymi, które pomogą w analizie i opracowaniu wyników odnośnie wykorzystania BNCT w leczeniu nowotworów piersi.

Wiktoria Krakowiak

 Info

Date
28-05-2021 14:25
Duration
15 minut
Location