Struktura toru cząstki jonizującej w nanoskali - symulacje Monte Carlo i pomiary z użyciem nanodozymetru Jet Counter

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2020

Jet Counter to jedno z czterech istniejących na świecie urządzeń pozwalających na badanie zjawisk jonizacji w skali nanometrowej. Został skonstruowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, gdzie jest nadal rozwijany. Umożliwia pomiar pojedynczych aktów jonizacji powstających w wyniku przejścia cząstki jonizującej przez target odpowiadający krótkiemu odcinkowi nici DNA o długości 10 par zasad. Pozwala to na ilościowe określenie skuteczności promieniowania w wywoływaniu uszkodzeń materiału genetycznego. Głównym czynnikiem wpływającym na tzw. jakość promieniowania jest przestrzenny rozkład punktów oddziaływania w obrębie lub pobliżu nici DNA. Badanie struktury toru cząstki przy użyciu eksperymentalnej nanodozymetrii umożliwia walidację etapu fizycznego opracowywanych modeli uszkodzeń radiacyjnych. Korzystając z narzędzi stworzonych przez kolaborację Geant4-DNA nasza grupa zaprojektowała i przeprowadziła symulacje Monte Carlo urządzenia Jet Counter, które pozwalają na lepsze planowanie eksperymentów z użyciem tego nanodozymetru oraz wskazują potencjalne kierunki rozwoju metody pomiarowej. Podczas prezentacji przedstawię zasadę działania nanodozymetru, geometrię symulowanego układu, wykorzystane konstruktory fizyki oraz pozostałe warunki eksperymentu. Uzyskane numerycznie rozkłady prawdopodobieństwa kreacji klastrów o danej wielkości (ang. ICSD - Ionization Cluster-Size probability Distribution) zostaną porównane z wartościami eksperymentalnymi. Wskażę także możliwości i ograniczenia przeprowadzonych symulacji.

Monika Mietelska

 Info

Date
25-09-2020 10:15
Duration
15 minut
Location