Produkcja promieniowania wtórnego podczas terapii nowotworowej

Fizyka Medyczna - Farmacja Fizyczna 2019

Terapia wykorzystująca ciężkie cząstki do leczenia zmian nowotworowych jest jedną z najbardziej obiecujących form radioterapii. Jednakże  jest ona bardzo złożona i nadal pozostaje wiele nierozwiązanych kwestii. Celem tego projektu jest zbadanie produkowanego podczas terapii promieniowania wtórnego oraz określenie jego wpływu na efekty leczenia i ryzyko wystąpienia nowotworów wtórnych. Badanie promieniowania wtórnego, wymaga odtworzenia warunków panujących w trakcie leczenia. Do testów wykorzystano wiązkę protonów dostarczoną z cyklotronu AIC-144 . Protony indukują reakcje jądrowe, w których tworzą się radioizotopy (np. 11C, 38K), które ulegają rozpadowi β, a także cząstki wtórne takie jak protony i neutrony. Eksperymenty polegający na pomiarze radioaktywności wzbudzonej w materiale tarczowym (tkanka pochodzenia zwierzęcego), jak również aktywacji tarczy Al lub Cu znajdującej się za próbkami realizowane są we współpracy z IFJ PAN w Krakowie. Pomiar radioaktywności wzbudzonej w tkance wymaga specjalnego układu spektrometrycznego, który pozwala na umieszczenie w nim 16 próbek. Cząstki wtórne są mierzone metodą aktywacji tarczy Al lub Cu. Narażenie oraz dawka oszacowano za pomocą symulacji z wykorzystaniem kodu GATE/Geant4. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów, jak i symulacji zostaną zaprezentowane podczas prezentacji.

Przemysław Sękowski

 Info

Date
17-05-2019 16:15
Duration
15 minut
Location